Opetus

Ydinosaamiseni on lavatansseissa

Omia lajejani ovat vakiotanssit, latinalaiset tanssit ja rock´n´swing tanssit (”kädenalitanssit”), joissa tasot alkeista edistyneisiin. Osaamista löytyy myös tanssi- ja ryhmäliikunnasta. Olen opiskellut myös seniori- ja lastentansseja, joista kokemukseni on vielä vähäisempää.

Pyrin opettamaan rauhallisesti edeten oppilaan vastaanottokyvyn huomioiden. Opetan tanssitekniikka ja tunne tanssissa tärkeimpinä elementteinä. Uskon oppilaan omaan aktiiviseen rooliin ja haluun oppia, jonka vuoksi tuntini on vuorovaikutteisia (humanistiskokemuksellinen oppiminen). Pyrin kuuntelemaan oppilaani tarpeita ja kuuntelemaan hänen aiempaa kokemustaan. Tuen oppilaan omaa oppimista ja annan hänelle vastuuta omasta oppimisestaan itseohjautuvastikin. Tanssiminen kumpuaa omasta persoonasta, joten kaikkien tanssijoiden ei tulekaan olla samanlaisia, vaan mielestäni heidän oppiessaan tanssimaan, heidän on mahdollista tuoda omaa persoonaansa esille tanssissaan.

Opettaessani pyrin mahdollistamaan jokaisen oppilaan mielekkään oppimisen. Jokaisella on omat lähtökohtansa ja taustansa, jotka vaikuttavat myös tanssin oppimiseen. Jos ihminen osaa kävellä, oppii hän myös tanssimaan! Ja lisäksi kukaan ei tule tässä lajissa valmiiksi, vaan oppiminen jatkuu läpi elämän. Opettajan tehtävänä on luoda luottamuksellinen vuorovaikutus tunnille, mahdollistaa oppilaan oppiminen oppimaan ja tarjota erilaisille oppijoille (mm. visuaalinen, kinesteettinen, auditiivinen, taktillinen) erilaisia oppimistapoja. (oppiminen ja opiskelutekniikat)

Tällä hetkellä omin lajini on aikuiset paritanssiharrastajat. Opetuksessani keskityn eniten kehollisiin tuntemuksiin, jotta tanssi saadaan sujuvaksi tekniikan kautta ja molemmat tanssijat tuntevat siten myös tanssinautintoa. Tunneillani pyrin luomaan iloisen ja positiivisen ilmapiirin, vaikka rakennankin erilaisia haasteita kaikille oppilaille.

Jokainen oppilaan onnistumisen elämys tanssissa ruokkii minua rakastamaan opettamista entistä enemmän. Opettamiseni on rakkautta tanssiin ja sen rakkauden jakamista tanssijoiden kanssa. Tunneillani opetan asiantuntevasti ja samalla opin itse teidän oppilaiden kautta koko ajan lisää. Eli myös opettajan oppiminen jatkuu läpi elämän.